Kontakt

Uprava objekta

Uprava objekta

Europolis Zagrebtower d.o.o.
Radnička cesta 80
HR 10 000 Zagreb

T: 01 639 76 22
email

OIB: 49224786032
MB: 1779508
Poslovna banka: Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Žiro-račun: 2402006-1500016740
IBAN: HR9824020061500016740
SWIFT: ESBCHR22

Upis u trgovački registar izvršen pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem MBS 080475785.
Temeljni kapital uplacen u iznosu od 15.347.000,00 kn.

Osoba ovlaštena za zastupanje:
Markus Andreas Kuttner, direktor
Peter Tatzl, direktor